สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์

ข้อแนะนำในการดูแลรักษา

 

ก่อนออกใช้งานรถยนต์ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ต้องตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ ความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากสภาพของรถยนต์ โดยผู้ขับขี่จะต้องตรวจสภาพ รถยนต์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การตรวจสอบสภาพรถก่อนการใช้งานโดยผู้ใช้รถยนต์

1. เดินรอบๆตัวรถ เพื่อตรวจดูสภาพตัวถังภายนอก, การเอียงของตัวรถและสภาพยางว่าไม่มีสิ่งผิดปกติ

2. เปิดฝากระโปรงเพื่อตรวจระดับน้ำมันเครื่อง, ตรวจระดับน้ำในถังพักน้ำ,ตรวจระดับน้ำมันเบรค และคลัตซ์, ตรวจระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ และ สภาพขั้วแบตเตอรี่, ตรวจรอยรั่วซึมและรอยคราบ ของน้ำมันและน้ำภายในห้องเครื่องยนต์ และ ใต้ท้องรถ
3. เปิดสวิตซ์กุญแจแล้วตรวจสอบไฟเตือนบน หน้าปัทม์ว่าติดครบถ้วน จากนั้นติดเครื่องยนต์ แล้วตรวจไฟต่างๆดับอย่างถูกต้อง, ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และอุณหภูมิของเครื่องยนต์, ตรวจระยะฟรีการทำงานของเบรก, คลัทช์,พวงมาลัยและเบรกมือ, ตรวจฟังเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์

การใช้รถอย่างประหยัด

1. น้ำหนักบรรทุกหรือสัมภาระต่างๆที่ไม่จำเป็นให้เอาออกจากรถ จะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้
2. เติมแรงดันลมยางให้ถูกต้องตามที่บริษัทรถยนต์กำหนด แรงดันน้อยเกินไปทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น
3. การใช้ความเร็ว ยิ่งใช้ความเร็วสูงยิ่งสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น ความเร็วที่ประหยัด คือ 60 – 90 กม./ชม.
4. วางแผนการเดินทางให้ถูกต้อง สำรวจเส้นทางการจราจรช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น

ข้อปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน

1. เมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด

เมื่อแบตเตอรี่ไฟหมดไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ โดยปกติแบตเตอรี่ที่ติดอยู่กับรถจะมีไฟเต็มเสมอ เพราะเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ระบบชาร์จไฟของรถยนต์จะควบคุมการชาร์ตไฟให้กับแบตเตอรี่ แต่ถ้าหากเราจอดรถไว้โดยหลงลืมเปิดอุปกรณไฟฟ้าทิ้งไว้ ไฟในแบตเตอรี่ก็จะลดน้อยลงจนกระทั่งไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ สามารถแก้ไขได้ ดังนี้

     1.1 กรณีรถยนต์เป็นแบบใช้เกียร์ธรรมดา การเข็นเพื่อติดเครื่องยนต์ ควรใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น โดยการเปิดสวิตซ์กุญแจไว้ที่ตำแหน่ง ON เหยียบคลัทช์ แล้วเข้าเกียร์ 2 หรือ เกียร์ 3 เหยียบคลัตช์ค้างเอาไว้ ในขณะที่ให้คนช่วยเข็นรถจนกระทั่งมีความเร็วพอสมควร จากนั้นให้ค่อยๆปล่อยคลัทช์ที่เหยียบไว้ เครื่องยนต์จะถูกขับให้หมุนจนเครื่องยนต์ติดได้ จากนั้นควรเร่งเครื่องยนต์ไว้เล็กน้อยประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้ระบบชาร์จไฟของรถชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่ จากนั้นนำรถเข้ารับการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

     1.2 การพ่วงแบตเตอรี่จากรถคันอื่น ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของรถทั้งสองคัน จากนั้นใช้สายต่อพ่วงแบตเตอรี่ ขั้วบวก (สีแดง) เข้ากับขั้วบอกของแบตเตอรี่รถยนต์ทั้ง 2 คัน จากนั้นคีบสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ของรถที่ต้องการสตาร์ท ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งคีบปลายสายกับเสื้อสูบของรถยนต์ที่มีแบตเตอรี่เต็ม โดยให้ห่างจากแบตเตอรี่มากที่สุด จากนั้นติดเครื่องยนต์กับรถคันที่แบตเตอรี่มีไฟเต็มก่อนแล้วปล่อยเครื่อยนต์ให้เดินเบาไว้สักครู่ จากนั้นจึงทำการสตาร์ทรถคันที่แบตเตอรี่ไฟหมด หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วการถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ ให้ถอดสายขั้วลบ(สีดำ)กับกับเสื้อสูบออกก่อนเป็นอันดับแรก

หมายเหตุ การต่อสายขั้วแบตเตอรี่สลับขั้วกัน จะเกิดการช็อต และเกิดประกายไฟอย่างรุนแรงหรืออาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ เราจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการต่อสายพ่วงแบตเตอรี่

     1.3 การนำแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟใหม่ ให้ทำการถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบและบวก ตามลำดับออก แล้วนำแบตเตอรี่ไปรับการตรวจเช็คที่ร้านแบตเตอรี่ก่อนนำมาติดตั้ง การติดตั้งให้ติดตั้งขั้วบวก (สีแดง) และขั้วลบ (สีดำ) ตามลำดับ กรณีที่เป็นรถเกียร์อัติโนมัติ ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำดังนี้

- เนื่องจากรถที่ใช้เกียร์ออโตเมติกจะไม่สามารถใช้วิธีการเดียวกับรถที่ใช้เกียร์ธรรมดาได้ ดังนั้นการจัดเตรียมหาสายพ่วงแบตเตอรี่เก็บไว้ในรถสามารถใช้ประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินได้

2. เมื่อยางแตก

เมื่อยางข้างใดข้างหนึ่งแตก รถจะเกิดอาการเสียการทรงตัว ให้พยายามฝืนพวงมาลัยไว้ในตำแหน่งวิ่งทางตรง ลดความเร็วโดยถอนคันเร่งแล้วค่อยๆเปลี่ยนเกียร์ต่ำลงอย่างช้าๆ จนสามารถชะลอรถเข้าสู่ข้างทาง แล้วค่อยใช้เบรคมือช่วยจนจอดสนิท การหักพวงมาลัยคืนอย่างรุนแรง , การเหยียบเบรกทันทีทันใด จะทำให้รถเสียการทรงตัวหรือพลิกคว่ำได้

3. เมื่อเครื่องยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ

เครื่องยนต์จะเริ่มมีอาการไม่มีกำลัง เมื่อถอนคันเร่งอาจดับหรือสั่นผิดปกติ มีกลื่นไหม้ หรือมีควันหรือมีเสียงน้ำเดือดออกมาจากเครื่องยนต์ เกจวัดความร้อนชี้บอกอุณหภูมิสูงจนถึงขีดแดง ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำเด็ดขาด เพราะแรงดันของไอน้ำเดือดภายในหม้อจะพุ่งออกมาอย่างรุนแรง และทำให้เกิดการบาดเจ็บจากความร้อนอย่างรุนแรงได้ ฉะนั้นเมื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ให้ปล่อยเครื่องยนต์ทิ้งไว้จนกระทั่งเครื่องยนต์เย็นลง ค่อยๆเปิดฝาหม้อน้ำออกแล้วค่อยๆเติมน้ำลงในหม้อจนเต็ม ก่อนที่จะทดลองติดเครื่องยนต์

หมายเหตุ หากติดเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์มีอาการผิดปกติ เช่น มีแรงดันอากาศอัดออกทางหม้อน้ำ หรือมีน้ำรั่วไหลออกจากเครื่องยนต์หรือเครื่องยนต์มีอาการหรือเสียงผิดปกติ แสดงว่าเครื่องยนต์มีการชำรุดเสียหาย เช่น ฝาสูบโก่ง,ปะเก็นฝาสูบ แตกหรือลูกสูบและกระบอกสูบเสียหายจากความร้อน ดังนั้นควรนำรถเข้าศูนย์บริการมิตซูมิชิเพื่อตรวจสอบต่อไป

4. เมื่อเบรคแตก

ให้พยายามบังคับพวงมาลัยไว้ในตำแหน่งวิ่งทางตรง ลดความเร็วโดยการถอนคันเร่งแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์ต่ำลงทีละเกียร์อย่างช้าๆจนชะลอเข้าสู่ข้างทางแล้วค่อยใช้เบรกมือช่วยจนจอดสนิท หากฉุกเฉินหรือจำเป็นจริงๆ การค่อยๆเบียดรถเข้ากับฟุตบาทหรือกองทรายกองดินจะช่วยลดความเร็วลงได้มาก

ข้อแนะนำในการดูแลรักษารถยนต์

1. สายพานหน้าเครื่อง

ทำหน้าที่ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังระบบผลิตกระแสไฟฟ้า (ไดชาร์จ) ระบบพวงมาลัย ระบบแอร์ ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ทุกครั้งที่ เข้าเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ พนักงานช่างจะ ตรวจสอบสภาพสายพานหน้าเครื่อง และปรับตั้ง ความตึงให้ได้ค่ามาตรฐานทุกครั้ง

ข้อสังเกตุ เมื่อสายพานหน้าเครื่องชำรุด จะมี เสียงดัง (เสียดสี) ภายในห้องเครื่องยนต์ ควรรีบติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบและ เปลี่ยนทันที

2. สายพานไทม์มิ่ง

ระบบไทม์มิ่ง ทำหน้าที่ส่งกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง ไปขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวหากไม่เปลี่ยนสายพาน ไทม์มิ่งเมื่อถึงกำหนด อาจจะส่งผลให้สายพาน ไทม์มิ่งขาด ทำให้เกิดความเสียหายกับวาล์วหรือ ลูกสูบได้ การเปลี่ยนชุดไทม์มิ่งด้วยอะไหล่แท้มิตซูบิชิ ทำให้ ท่านมั่นใจถึงงอายุการใช้งานที่แน่นอนแนะนำให้เปลี่ยนปั้มน้ำพร้อมกับชุดไทม์มิ่งเพื่อความมั่นใจในการขับขี่เพราะหากปั้มน้ำรั่วจะเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนสูงเกิน (Over Heat) และ ฝาสูบโก่งได้

3. ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์

     3.1 น้ำยาล้างหัวฉีด ออกแบบมาให้เหมาะสมกับรถยนต์มิตซูบิชิมากที่สุด ช่วยแก้ปัญหาเครื่องสะดุด,เดินไม่เรียบ, ระบบเชื้อเพลิงสะอาด, เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ และอัตราเร่ง, ช่วยป้องกันปัญหาเครื่องยนต์น็อค และประหยัดน้ำมัน

     3.2 สารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ มีส่วนผสม ของ MoDTC (สารเคลือบผิว) ส่งผลให้อัตราเร่ง และกำลังของเครื่องยนต์ดีขึ้น ประหยัดน้ำมัน ลดเสียงของเครื่องยนต์ ปกป้องการสึกหรอ และ ลดเขม่าเครื่องยนต์

     3.3 น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ ช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย เครื่องเดินเรียบ เสียงเครื่องเบาลง เร่งแรงเต็มประสิทธิภาพให้ แรงบิดดีขึ้นในรอบสูง

     3.4 น้ำยาหม้อน้ำรถยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน ป้องกัน ไม่ให้เครื่องยนต์ร้องัด ลดการเกิดสนิมในระบบ หล่อเย็น ไม่เป็นอัตรายต่อชิ้นส่วนที่เป็นยางและ ประเก็นต่างๆ

4. หัวเทียน

หัวเทียนเมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะหนึ่ง บริเวณ เขี้ยวหัวเทียนจะค่อยๆ สึกหรอ เปลือกห่อหุ้มหัวเทียน อาจแตกร้าว ส่งผลให้กระแสไฟรั่ว ประสิทธิภาพ การจุดระเบิดลดลง เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ และ กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ

5. ระบบกรองอากาศ

     5.1 กรองอากาศเครื่องยนต์ ทำหน้าทีดักจับฝุ่นละอองก่อนเข้าสู่เครื่องยนต์ หากกรองอากาศอุดตันจะทำให้อากาศไม่เพียงพอต่อความต้องการของเครื่องยนต์ ส่งผลให้กำลัง เครื่องยนต์ตก อัตราเร่งลดลง และสิ้นเปลือง น้ำมันมากขึ้น หากใช้กรองอากาศที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจสร้างความเสียหายภายในเครื่องยนต์ได้

     5.2 กรองอากาศแอร์ ช่วยดักจับฝุ่นละอองที่จะเข้าไปในระบบแอร์ ส่งผล ให้เกิดการอุดตันที่ตู้แอร์ และประสิทธิภาพระบบ ปรับอากาศลดลง

6. ระบบเบรก

ในปัจจุบันรถยนต์ทั่วไปจะมีระบบเบรคที่เป็นระบบ ABS (Anti Locked Break System) ติดตั้งมาด้วย ซึ่งระบบ ABS จะช่วยเสริมคามปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้มากขึ้นเมื่อมีการหยุดรถอย่างกะทันหัน

ข้อสังเกตุ เมื่อสัญญาณไฟเตือนระบบเบรกติดขึ้น อาจเกิดสิ่งผิดปกติกับระบบเบรก เช่น น้ำมันเบรกอยู่ในระดับต่ำเกินไป, มีความผิดปกติกับระบบ ABS หรือดึงเบรกมือค้างอยู่ หากไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิโดยเร็วที่สุด

ขอแนะนำ น้ำมันเบรกประสิทธิภาพสูงของ Mitsubishi Break Fluid ช่วยส่งผ่านแรงดัน ไฮดรอลิคไปยังดิสเบรกหรือดรัมเบรกอย่างมี ประสิทธิภาพ ทนความร้องสูง ส่งผลให้ไม่เกิด ความชื้นในระบบเบรก และยืดอายุการใช้งาน ชิ้นส่วนในระบบเบรก

7. ระบบแอร์

ตู้แอร์รถยนต์ที่ใช้งานเกินหนึ่งปีจะเริ่มมีสิ่งสกปรกทำให้ประสิทธิภาพของแรงลมลดลง และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคการทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ จะทำให้อุณหภูมิ เย็นสม่ำเสมอและอากาศสดชื่น

8. ปัดน้ำฝน

ระบบปัดน้ำฝนช่วยเพิ่มทัศนวิสัย ในการขับขี่ ขณะฝนตก ยางปัด น้ำฝนที่เสื่อมสภาพจาก แสงแดด หรือชำรุด ทำให้ประสิทธิภาพการปัด น้ำฝนไม่เกลี้ยงและอาจทำให้กระจกเป็นรอย

ขอแนะนำ น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ Mitsubishi Windshield Washer เพื่อเพิ่ม ทัศนวิสัยที่ดี ในการขับขี่การใช้ยางปัดน้ำฝน ของแท้จะช่วยยืดอายุยางปัดน้ำฝนให้ยาวนานขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูล

mitsubishi-motors.co.th

 


 

ต้องดูแลรถอย่างไร?

เมื่อต้องจอดไว้นานๆ

 


หากคุณไม่ได้ใช้รถ มีความจำเป็นที่ต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆ ควรดูแลรักษารถดังนี้นะครับ

1.เช็คแบตเตอรี่รถยนต์ เพราะแบตอาจจะหมดหรือแบตเสื่อม ดังนั้นควรสตาร์ทรถทิ้งไว้ทุกวัน อย่างน้อย 10 นาที จะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ครับ
2.เช็คน้ำมันเครื่อง ควรเปลี่ยนทุกๆ 5,000 กม.เพื่อป้องกันเครื่องยนต์สึกหรอ
3.เช็คลมยาง เมื่อรถที่จอดทิ้งเป็นระยะเวลานานๆ ควรเติมลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 5-10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือขับรถเพื่อให้ยางได้หมุนบ้าง เพื่อรักษารูปร่างของยางรถยนต์
4.เช็คระบบต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ ควรที่จะขับรถออกไปเคลื่อนไหวบ้าง เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอได้ง่าย แถมยังยืดอายุการใช้งานอีกด้วย
5.ทำความสะอาดรถ เมื่อจอดรถทิ้งไว้นานๆ ควรปัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่ที่รถของเรา เพื่อรักษาสีของรถยนต์ไม่ให้หมองครับ

นี่คือ 5 เทคนิคง่ายๆ เพื่อดูแลรักษารถของคุณถึงแม้จะจอดรถทิ้งไว้นานๆ แต่ถ้าคุณขับ มิตซูบิชิ มิราจ เชื่อได้ว่าคุณต้องอยากใช้งานรถบ่อยๆ ครับ เพราะดีไซน์โดดเด่น ปล่อยพลังดึงดูดให้ทุกสายตาได้จับจ้อง รับรองว่าได้เอารถออกไปขับทุกๆ วันแน่นอนครับ

 


 

น้ำมันใกล้หมด

5 ทริค! ช่วยคุณได้

 

 

ขับกันไปเพลินๆ ฟังเพลง มองถนนที่เป็นจุดหมาย จนลืมการเติมน้ำมัน และสัญญาณเตือนดังขึ้นในที่รอบข้างเป็นป่าเขา ไม่มีปั้มน้ำมันทำไงดี? เรามีเทคนิคเพื่อประคองให้รถของคุณยังวิ่งต่อไปจนถึงปั๊มน้ำมันมาฝากครับ

 

1. อย่าเบรกบ่อยๆ หรือ ลดความเร็วอย่างรวดเร็วถ้าไม่จำเป็น เพราะวิธีนี้จะทำให้กินน้ำมัน

2. ควบคุมความเร็วให้คงที่ตามขนาดรถ เช่น รถขนาด 1300-1800cc ควบคุมความเร็วให้อยู่ระหว่าง 45-65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสำหรับรถขนาด 2000-3000cc ควบคุมความเร็วให้อยู่ระหว่าง 55-75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วที่ประหยัดน้ำมันได้ดีที่สุด

3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในรถ ทั้งระบบนำทาง, เครื่องปรับอากาศ, วิทยุ

4. เปิดหน้าต่างรถทุกบานเพียงเล็กน้อยให้มีอากาศถ่ายเทได้ ไม่เปิดกระจกกว้างเพื่อลดแรงต้านทานลมให้รถไม่ดึงน้ำมันมาเร่งเครื่องมากเกินไป

5. หลีกเลี่ยงถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือทางที่ขรุขระ

 

ถึงแม้มิตซูบิชิ มิราจจะช่วยคุณประหยัดน้ำมันสูงสุด 23.8 กม./ลิตร อยู่แล้ว แต่ทางที่ดีถ้าไม่อยากเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ขอแนะนำให้เติมน้ำมันเต็มถังก่อนออกเดินทางด้วยนะครับ

 


 

5 เทคนิค

การขับรถในเวลากลางคืน

 

 

การขับรถในเวลากลางคืนย่อมต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวเองและผู้ร่วมใช้ทาง และนี่คือ 5 เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยมั่นใจครับ

1. มีสติจดจ่อกับการขับขี่ และคอยสังเกตสภาพเส้นทางรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ
2. ไม่ควรขับโดยใช้ความเร็วสูงเมื่อเข้าเขตชุมชน
3. ใช้ไฟสูงสำหรับกะพริบแจ้งเตือนรถช้าที่แล่นอยู่เลนขวาเพื่อขอทางสำหรับแซง
4. ทิ้งช่วงให้ห่างจากรถคันข้างหน้า และจะช่วยทำให้คุณมีระยะมากพอสำหรับเบรก 
5. ตรวจเช็คไฟในรถทุกจุดให้มั่นใจว่าใช้งานได้เป็นอย่างดี

และสำหรับมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มีตำแหน่งไฟรอบคัน ด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ แบบ Bi-LED พร้อมระบบปรับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติดีไซน์หรูหราโฉบเฉี่ยว และไฟท้ายที่มาพร้อมเส้นสายที่สวยงามแบบ LED รับรองว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจปลอดภัยขณะขับขี่ในที่มืดครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://goo.gl/kXBcFp

 


 

เทคนิค 5 ข้อ!

...ก่อนเดินทาง...

 

วันหยุดสิ้นปีใกล้เข้ามาแล้ว ใครที่วางแผนออกเดินทาง นอกจากจะต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมแล้ว ผู้ขับขี่เองก็ต้องมีความพร้อมด้วยนะครับ

 

วันนี้เราจะมาแชร์เทคนิค 5 ข้อ ก่อนออกเดินทางสำหรับผู้ที่จะขับรถยนต์ทางไกลครับ

 1. นอนหลับให้เพียงพอ ระยะเวลาที่เหมาะสมคือการนอนให้ครบ 6- 8 ชั่วโมง ครับ
 2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาที่มีฤทธิ์ง่วง เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการขับขี่ลดลง
 3. จัดท่านั่งขับให้ถูกต้อง ควรอยู่ในท่าที่นั่งสบาย มีพนักพิงโอบกระชับสะโพกและแผ่นหลัง
 4. แวะจุดพักทุก 2 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย แวะเข้าห้องน้ำ และลงมายืดเส้นยืดสายเพื่อผ่อนคลายร่างกายตัวเอง
 5. ถ้ารู้สึกง่วง ลองปลุกพลังให้มีชีวิตชีวาด้วยเสียงเพลงสนุกสนาน จะช่วยให้คุณตื่นตัวขณะขับรถยนต์ได้ครับ

แต่หากคุณขับ มิตซูบิชิ แอททราจ เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าขณะขับ สามารถใช้ตัวช่วย Cruise Control หรือระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย เพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าเมื่อต้องขับขี่ทางไกลได้นะครับ
*เฉพาะ GLS LTD CVT

 


 

 

เทคนิค ถอยรถเข้าซอง แบบง่ายๆ

 

หลายคนจะเผชิญปัญหาช่องแคบระหว่างการจอดรถซึ่งมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนเมือง เพราะพื้นที่ในการใช้สอยค่อนข้างจำกัดการจอดรถก็จำกัดด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจะจอดรถแบบปกติ ก็จะยากขึ้นมา หรือ เคราะห์ไม่ดีอาจจะไม่มีที่จอดด้วยซ้ำ การถอยรถเข้าซอง จึงเป็นอีกตัวเลือกเพื่อให้เรามีที่ในการจอดรถยนต์คันเท่ห์ๆของเรา และยังเป็นการใช้เทคนิคพิเศษ เพราะการถอยรถเข้าซอง เป็นการฝึกความแม่นยำในการขับขี่ด้วยเช่นกัน วันนี้เรา จะมาแนะนำเทคนิคดีๆในการถอยรถเข้าซอง เอาแบบง่ายๆกันไปเลย

 

 

1.ให้เราจอดรถเทียบคู่คันหน้า โดยให้ล้อหลังมีระยะตรงกับกันชนหลัง

2.ถอยหลังไป 1 ฟุต จากนั้นให้หักพวงมาลัยไปด้านขวาอย่างช้าๆ

3.เมื่อเรามองกระจกจะสังเกตเห็นล้อเราห่างจากขอบถนน 1 ฟุต ซึ่งจะทำให้รถเราพ้นจากค้นท้ายพอดีให้เราคืนพวงมาลัยอย่างช้าๆ

4.เมื่อรถอยู่ระนาบเดียวกันถือว่าสำเร็จ

5.ถ้ารถยังไม่ตรงก็ให้หักโยกนิดหน่อย แค่นี้ก็สำเร็จแล้วครับ

และขอบอกอีกนิดหนึ่งนะครับว่า การถอยรถเข้าซองต้องค่อยๆฝึก ค่อยๆถอยอย่าใจร้อนนะครับดูให้ดีๆเข้าไม่ได้ก็ถอยใหม่ และที่สำคัญต้องดูความกว้างของซองที่จะเข้าให้พอดีกับรถ และ เผื่ออกด้วย

 

 

 ขอขอบคุณข้อมูล

car250.com

 


 

ขับขี่ปลอดภัย

"เลี่ยง"

การใช้โทรศัพท์มือถือ

 

 

 ขอขอบคุณข้อมูล

kapook.com

 


 

ยอดขายรถยนต์ : เดือน มิถุนายน 2561 : Sales Report (Teaser)

ยอดขายรถยนต์กลุ่มกระบะ เดือน มิถุนายน 2561

พร้อมยอดขายรวมตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2561

 

 

ขอขอบคุณข้อมูล

headlightmag.com

 


 

เบอร์สายด่วน

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

 

 

 ขอขอบคุณข้อมูล

kapook.com

 


 


 • 8car-insurance_g1.gif
  8 วิธีเลือกประกันภัยรถยนต์ให้โดนใจ เลือกซื้อประกันรถยนต์ราคาสบายกระเป๋าและคุ้มค่า ควรเลือกประกันภัยที่คุ้มค่าและได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด ควรพิจารณาจากวงเงิ...

 • 22.jpg
  มิตซู แฮปปี้ เฟสติวัล มิตซูรุ่งเจริญ สาขาตลาดไท 10 มีนาคม 2561 "มินิคอนเสิร์ต และกิจกรรมภายในงาน" "ภาพกิจกรรมภายในงาน" ...

 


คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม ALL NEW PAJERO SPORT

 

 

Mitsubishi CarWash

 

Mitsubishi CarBodyCoating

 

Mitsubishi WindowCoating

 

น้ำมันเครื่อง มิตซูบิชิ

 

 


  

Visitors: 124,555